– WNIOSKOWANIE O SZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ W 2023 R.

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać samodzielnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).

W dniu 13 lipca br. Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania ewentualnej pomocy ze strony Państwa.

Nadal obowiązuje system monitoringu suszy rolniczej prowadzony przez IUNG w Puławach, link: https:/susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0601152/

Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji gminnej (wnioski dostępne w Urzędzie Gminy w Hannie, Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, w godzinach pracy urzędu), zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Wojewody szacunek dokonywany przez komisje gminne nie jest możliwy po sprzątnięciu rośliny w plonie głównym.

Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za 2023 rok.

Poniżej znajduje się link do aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/susza-rolnicza2

Jeżeli występują problemy w działaniu aplikacji można je zgłosić do Ministerstwa na adres

e-mail: susza@coi.gov.pl


Reasumując rolnik, w celu skutecznego zgłoszenia strat ma dwie opcje:

  • Złożyć wniosek tylko poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego; terminy określone na stronie Ministerstwa, pod wyżej umieszczonym linkiem)
  • Lub Złożyć wniosek poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) oraz dodatkowo do komisji gminnej (uprawa w plonie głównym musi znajdować się w dniu oględzin na polu).

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony tylko do komisji gminnej, która z oględzin będzie mogła sporządzić raport (a nie protokół jak przed rokiem 2020), nie jest wystarczający na otrzymanie wsparcia, konieczne jest bowiem złożenie wniosku przez aplikację. Natomiast odwrotnie, tj. jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do komisji gminnej, a złoży wniosek w aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa, będzie mógł wygenerować kalkulację lub protokół strat, będący podstawą do otrzymania wsparcia.

załączniki:

Back to top