Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030 na potrzeby opracowania Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Hanna, Hańsk, Ruda Huta Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska Wyryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030.

Ankieta ma charakter anonimowy. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv1jmB1bWR74dUALEgaD1L8FuGdbnnyiIf1Y9QHp6Q3zSCAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Exit mobile version