Wójt Gminy Hanna  informuje, że przyjmuje wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach.

Osoby, które chcą zakupić węgiel po preferencyjnych cenach przez gminę proszone są o złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, lub przesłanie go elektronicznie na adres e-mail: gmina@gminahanna.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r.

Wójt Gminy Hanna

/-/ Grażyna Kowalik

Exit mobile version