– 2023 – styczeń

Szanowni Państwo,

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” prowadzi badanie ankietowe, w którym można zgłaszać swoje sugestie dotyczące kierunków rozwoju obszaru LGD „Poleska Dolina Bugu” w nowym okresie wsparcia 2023-2027.

Wyniki ankiety pomogą określić obszary wsparcia w ramach LSR na lata 2023-2027 oraz wskażą kategorie osób, które warto wspierać.

Link do ankiety: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhbTfND6Fe9vsF0xmS53boj5GJe4HQr8udvO6TLVuo52pyw/viewform?usp=pp_url

Wypełnienie ankiety jest anonimowe i zajmie ok 5 …

Rozpoczęły się w naszym województwie długo oczekiwane przez dzieci i młodzież ferie zimowe, które potrwają do  27 stycznia 2023r.

W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu włodawskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży oraz działania informacyjno- profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia podczas zorganizowanego wypoczynku zimowego. Wypoczynek zimowy to czas relaksu …

Back to top