Rozpoczęły się w naszym województwie długo oczekiwane przez dzieci i młodzież ferie zimowe, które potrwają do  27 stycznia 2023r.

W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu włodawskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży oraz działania informacyjno- profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia podczas zorganizowanego wypoczynku zimowego. Wypoczynek zimowy to czas relaksu, a przede wszystkim beztroskiej zabawy na świeżym powietrzu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie apeluje o rozwagę i rozsądek,  aby ten miły okres spędzić zdrowo i bezpiecznie. W tym celu proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami informacyjnymi, które przybliżą aspekty prozdrowotne.

Exit mobile version