Więcej informacji w odnośniku poniżej:

6. NABÓR WNIOSKÓW do Projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Exit mobile version