W związku z faktem opracowywania strategii rozwoju ponadlokalnego, która jest wspólną strategią dla następujących gmin: HANNA, JANÓW PODLASKI, KODEŃ, KONSTANTYNÓW, MIASTO TERESPOL, LEŚNA PODLASKA, PISZCZAC, ROKITNO, SŁAWATYCZE, TERESPOL, TUCZNA, ZALESIE, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030.

Ze względu na fakt, że strategia obejmuje wszystkie ww. gminy, konsultacje są prowadzone przez Lidera Porozumienia (czyli gminę Tuczna) i Lider będzie zbierał uwagi od przedstawicieli i mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład partnerstwa. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hanna w odnośniku poniżej.

Konsultacje społeczne strategii Aktywne Pogranicze

Exit mobile version