– 2022 – październik

              Informujemy , że przy Strażnicy i Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie, został otwarty nowy   ,, Tematyczny plac zabaw-Straż Pożarna” wybudowany z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie, dzięki pomocy finansowej uzyskanej w ramach poddziałania 19,2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na …

Back to top