Ogłoszenie, projekt uchwały oraz formularz znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Odnośnik poniżej:

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok

Exit mobile version