– Zaproszenie na „Tematyczny Plac Zabaw – Straż Pożarna”

              Informujemy , że przy Strażnicy i Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie, został otwarty nowy   ,, Tematyczny plac zabaw-Straż Pożarna” wybudowany z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie, dzięki pomocy finansowej uzyskanej w ramach poddziałania 19,2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020, oraz Wójt Gminy Hanna. Oficjalnego otwarcia placu dokonali strażacy OSP Hanna , Wójt Gminy , oraz potencjalni użytkownicy.          

Wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami  zapraszamy do zabawy na świeżym powietrzu. Plac zabaw jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Prosimy o przestrzeganie regulaminu korzystania z placu zabaw.

Back to top