Wykaz nieruchomości znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Odnośnik poniżej:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/976-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-hanna-przeznaczonych-do-dzierzawy-3

Exit mobile version