– 2022 – marzec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie realizuje  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Hanna otrzymała:

– wartość dofinansowania: 683 550,00 zł

– całkowita wartość: 683 550,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie …

Głównym celem konkursu była zachęta dla gmin do zaangażowania się w promocję szczepień przeciw COVID-19. Nagrodzone zostały te jednostki, które odnotowały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Konkurs „Rosnąca Odporność” skierowany był do wszystkich gmin za wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Gmina Hanna zajęła drugie miejsce w konkursie, wśród gmin powiatu włodawskiego …

Back to top