Informacja o wykazie lokali stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do oddania w najem została zamieszczona na stronie: http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/794-wykaz-lokali-uzytkowych-stanowiacych-wlasnosc-gminy-hanna-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-3 

Exit mobile version