Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży dostępny jest do pobrania ze strony: http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/768-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-hanna-przeznaczonych-do-sprzedazy-2 

Exit mobile version