Aktualności

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Hannie z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Hannie
z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Hanna
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Hannie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Gminna Komisja Wyborcza w Hannie podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

 

Okręg Nr 1

 

1.

KRUKOWSKI Zdzisław, lat 56, zam. Hanna

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

KONONIUK Danuta Maria, lat 54, zam. Janówka

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

3.

ZANIUK Eugeniusz Krzysztof, lat 56, zam. Janówka

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 2

 

1.

OLESZCZUK Mariusz Adam, lat 40, zam. Hanna

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

CHILCZUK Jerzy, lat 51, zam. Hanna

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 3

 

1.

KARWATIUK Andrzej, lat 50, zam. Hanna

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

CZEKIEJDA Kazimierz, lat 51, zam. Hanna

 

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU PIRPW - lista nr 15

 

3.

GONTARUK Jolanta, lat 38, zam. Hanna

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

4.

WIDZICKI Jan, lat 63, zam. Hanna

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 4

 

1.

KOCHAN Krzysztof, lat 42, zam. Holeszów

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

OSTROWSKI Grzegorz, lat 31, zam. Hanna

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

KWIETNIEWSKI Marek Krzysztof, lat 56, zam. Hanna

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 5

 

1.

WALCZUK Katarzyna, lat 59, zam. Kuzawka

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

2.

ŁUSZCZEWSKI Ambroży, lat 57, zam. Kuzawka

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 6

 

1.

PASIKOWSKA Wioletta Aneta, lat 39, zam. Dołhobrody

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

WITOWSKI Emil, lat 29, zam. Dołhobrody

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

ZARCZUK Regina, lat 52, zam. Dołhobrody

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

4.

MATCZUK Krzysztof, lat 36, zam. Dołhobrody

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 7

 

1.

WYGIERA Czesław Władysław, lat 59, zam. Dołhobrody

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

KUJAWA Mirosław Bartłomiej, lat 33, zam. Dołhobrody

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 8

 

1.

BAJ Maria, lat 58, zam. Pawluki

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

2.

ZUBELEWICZ Ewa, lat 39, zam. Dołhobrody

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 9

 

1.

DŻEGAN Dariusz, lat 50, zam. Dańce

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

KOŁTUN Krzysztof, lat 45, zam. Dańce, złożył następujące oświadczenie:pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy.

 

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU PIRPW - lista nr 15

 

3.

SKRZYŃSKA Monika Elżbieta, lat 38, zam. Dańce

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

Okręg Nr 10

 

1.

PAWLUK Mariusz Piotr, lat 38, zam. Pawluki

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

IZDEBSKA Aniela Katarzyna, lat 48, zam. Holeszów

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

HAPONIUK Łukasz, lat 25, zam. Holeszów

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 11

 

1.

JAKUBIUK Marianna, lat 51, zam. Nowy Holeszów

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

BAJ Halina Maria, lat 45, zam. Nowy Holeszów

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

Okręg Nr 12

 

1.

RACZKOWSKI Leszek Grzegorz, lat 49, zam. Dołhobrody

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

MASZTALERUK Marta Irena, lat 48, zam. Holeszów

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

POTAPIUK Anna, lat 41, zam. Holeszów

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 13

 

1.

PAWŁOWSKI Edward Józef, lat 47, zam. Lack

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

WOŁCZKO Mateusz, lat 24, zam. Lack

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

SOŁTAN Emil, lat 28, zam. Lack

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

4.

STRUK Krzysztof, lat 47, zam. Lack

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 14

 

1.

WASZCZUK Józef Piotr, lat 55, zam. Zaświatycze

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

POLJAŃSKA Agata, lat 25, zam. Zaświatycze

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

CZURYŁOWICZ Maria Teresa, lat 55, zam. Zaświatycze

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

4.

BORODZIEJ Krzysztof Ignacy, lat 51, zam. Zaświatycze

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

Okręg Nr 15

 

1.

KRUKOWSKI Mirosław Sławomir, lat 34, zam. Zaświatycze

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

BAJKO Emil Łukasz, lat 21, zam. Lack

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY KONONIUK - lista nr 16

 

3.

URYNIUK Marcin, lat 33, zam. Zaświatycze

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK - lista nr 17

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Hannie


Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31