Aktualności

Zakres robót instalacyjnych i montażowych zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym

Zakres robót instalacyjnych i montażowych zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 • Demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody.
 • Wyprowadzenie króćca z instalacji c.o. wraz z armaturą potrzebną do wpięcia drugiej wężownicy zasobnika ciepłej wody montowanego w ramach instalacji solarnej.
 • Montaż kolektorów słonecznych.
 • Posadowienie zbiorników c.w.u.
 • Podłączenie zbiorników c.w.u. do istniejącej instalacji c.w.u.
 • Podłączenie drugiej wężownicy do pieca c.o. lub montaż grzałki elektrycznej.
 • Wykonanie instalacji łączących kolektory z zbiornikami i jej ocieplenie.
 • Montaż armatury (termometry, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne, itp.).
 • Montaż zespołu pompowego z osprzętem.
 • Montaż zespołu naczynia przeponowego.
 • Instalacja układu sterującego, automatyki i wizualizacja pracy instalacji.
 • Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji.
 • Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.
 • Uruchomienie instalacji.
 • Przeszkolenie użytkowników.
 • Sporządzenie instrukcji obsługi.
 • Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.
 • Wykonanie dodatkowej konstrukcji dachowej (platformy) umożliwiającej zamontowanie kolektorów słonecznych jeżeli nie będzie innej możliwości montażu tak aby uzyskać odpowiednią orientację kolektorów.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. i elektrycznych w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody.

Do obowiązków właściciela/użytkownika budynku prywatnego należy wykonanie:

 • Prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej - doprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z reduktorem ciśnienia oraz instalacji elektrycznej do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody, prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych itp.)
 • Prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów lub podestów pod zasobnik ciepłej wody itp.).
 • Prac remontowych będących następstwem prac montażowych instalacji solarnej takich jak: malowanie, uzupełnianie okładzin ścian i podłóg, naprawa tynków, elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31