Aktualności

KOMUNIKAT NR 2 – KOLEKTORY SŁONECZNE

logo eulu

 

KOMUNIKAT NR 2 – KOLEKTORY SŁONECZNE

 

Wójt Gminy informuje, że poniżej zostały zamieszczone wzory dwóch umów dla osób, które złożyły deklaracje do projektu EKO –ENERGIA W GMINIE HANNA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku i są to:

1) umowa użyczenia nieruchomości (budynku mieszkalnego) i określenie warunków użyczenia nieruchomości w celu montażu zestawu solarnego,

2) umowa określająca wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji zestawu solarnego na budynku prywatnym.

Uwaga !

Należy pobrać ze strony internetowej www.gminahanna.pl formularze umów, uzupełnić i dostarczyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami do Urzędu Gminy w Hannie, w nieprzekraczalnym terminie 10.02.2014 - 21.02.2014 r. Wszystkie dane należy wypełnić w oparciu o informacje wynikające ze złożonych wcześniej deklaracji. Nie można zmienić liczby osób przewidzianych we wcześniejszych deklaracjach do korzystania z instalacji ciepłej wody.

W przypadku braku możliwości samodzielnego wydruku umowy, będzie możliwość jej wypełnienia przez pracownika Urzędu Gminy w Hannie w wyznaczonym terminie.

Umowy mogą być podpisywane również na spotkaniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach:

10.02.2014 r. godz. 16.00 – świetlica w Holeszowie – mieszkańcy wsi Holeszów i Nowy Holeszów

11.02.2014 r. godz. 16.00 – świetlica w Lacku – mieszkańcy wsi Lack, Zaświatycze, Konstantyn

12.02.2014 r. godz. 16.00 – świetlica w Dołhobrodach – mieszkańcy wsi Dołhobrody, Pawluki, Zaświatycze

13.02.2014 r. godz. 16.00 – świetlica w Kuzawce, mieszkańcy wsi Kuzawka

17.02.2014 r. godz. 16.00 – GOK w Hannie, mieszkańcy wsi Hanna i Janówka

18.02.2014 r. godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa w Dańcach, mieszkańcy wsi Dańce, Nowy Holeszów

 

W celu podpisania umowy niezbędnymi załącznikami będą:

  1. 1.Dowód osobisty.
  2. 2.Tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej potwierdzający prawo własności /współwłasności/ inny tytuł prawny do nieruchomości. np. akt notarialny, wypisksięgi wieczystej.

Do Urzędu Gminy w Hannie należy dostarczyć oryginał i ksero w/w dokumentów.

Przypominam, że w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie (podpisać umowy).

Osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie po zamknięciu naboru i są ujęte na liście rezerwowej, wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej.

W razie pytań i wątpliwości co do zapisów załączonych umów odpowiedzi będą udzielane przy podpisywaniu umów w miejscach i terminach podanych we wcześniejszej informacji lub pod nr telefonu 505892223 – Edyta Drzymalska

 

DO POBRANIA:

Umowa z mieszkańcami – kolektory słoneczne

Umowa użyczenia nieruchomości – kolektory słoneczne

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30