Aktualności

Uwaga! Już w lutym ruszają ostatnie nabory w "Poleskiej Dolinie Bugu"

Uwaga! Już w lutym ruszają ostatnie nabory w "Poleskiej Dolinie Bugu" ze środków na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 . W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw kwota dostępnych środków wynosi 199 688,00 zł, a wnioski będą przyjmowane w terminie 11-28 lutego 2014 r.

W ramach działania Małe projekty kwota dostępnych środków wynosi 353 290,86 zł, a wnioski będą przyjmowane w terminie 6 lutego - 7 marca 2014 r.
Uwaga! Konkurs na Małe projekty będzie miał charakter tematyczny - jest ukierunkowany na IV przedsięwzięcie LSR Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu", tj. "Zróbmy coś razem, żeby było więcej" oraz na 6 zakresów tematycznych:
a)    Budowa, modernizacja, remont lub wyposażenie obiektów przeznaczonych na cele społeczne służących integracji lokalnych wspólnot LGD z wyłączeniem świetlic i innych obiektów pełniących ich funkcję;
b)    Remont, modernizacja lub doposażenie świetlic i obiektów pełniących ich funkcję otwartych na spotkania społeczności lokalnej;
c)    Budowa lub modernizacja obiektów małej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej służących wspólnocie lokalnej (mogą to być place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, ścieżki rekreacyjne, wiaty itp.);
d)    Organizacja wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych z udziałem lub zaangażowaniem mieszkańców obszaru LGD;
e)    Organizacja warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD;
f)    Wydawanie publikacji i wydawnictw w tym multimedialnych dotyczących obszaru LGD stanowiących wsparcie działalności lokalnych liderów z obszaru LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.
Ogłoszenia o naborach zostały opublikowane w zakładce Nabory/Ogłoszenia o naborach.
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, niezbędnych załączników oraz wszelkie pozostałe informacje zostały opublikowane w zakładce Nabory na stronie głównej LGD: www.dolina-bugu.pl.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z biurem Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu"
- 82 57 17 090.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30