– Blog

W dniach od 1 września do 30 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Hanna w godz. 9:00-14:00 wyłożone są projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu obrębów ewidencyjnych Gminy Hanna.

Dotyczy realizacji zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisku (w …

Read more Uproszczone plany urządzenia lasów

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI – rok szkolny 2023/2024

           Podstawa prawna: art. 36 ust.15 art. 40 i 42 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Uwaga!!! Rodzice dzieci urodzonych w   ,2006, 2007 i w 2008 roku zamieszkałych na terenie gminy Hanna

Wójt Gminy Hanna zwraca się z …

Read more OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Back to top