– Blog

Gmina Hanna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020  pozyskało 41.300 zł w ramach programu Granty PPGR. Dzięki pozyskanym funduszom zakupionych zostało 13 nowych laptopów wrazz oprogramowaniem i tablet, sprzęt trafił już do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z terenu Gminy Hanna.

www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Read more Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Wójt Gminy Hanna informuje, że od dnia26 września 2022 roku (poniedziałek) będą przyjmowane wnioski na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. W dalszym ciągu można składać wnioski na dodatek węglowy.

Wnioski na dodatek węglowyi pozostałe źródła ciepła można składać do30 listopada 2022 roku.

Read more Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła

Wykaz nieruchomości znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Odnośnik poniżej:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/976-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-hanna-przeznaczonych-do-dzierzawy-3

Read more Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do dzierżawy

Back to top