– Blog

Hanna, 1 grudnia 2023  r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLVIII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany …

Read more Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Hanna – 15.12.2023 r.

21 listopada 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLVII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek …

Read more Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Hanna – 30.11.2023 r.

Back to top