– Blog

                                                                       Hanna, 16.01.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLI sesja rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek …

Read more Zawiadomienie – XLI sesja rady Gminy Hanna

Szanowni Państwo,

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” prowadzi badanie ankietowe, w którym można zgłaszać swoje sugestie dotyczące kierunków rozwoju obszaru LGD „Poleska Dolina Bugu” w nowym okresie wsparcia 2023-2027.

Wyniki ankiety pomogą określić obszary wsparcia w ramach LSR na lata 2023-2027 oraz wskażą kategorie osób, które warto wspierać.

Link do ankiety: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhbTfND6Fe9vsF0xmS53boj5GJe4HQr8udvO6TLVuo52pyw/viewform?usp=pp_url

Wypełnienie ankiety jest anonimowe i zajmie ok 5 …

Read more LGD Stowarzyszenie „Poleska Doliny Bugu” – Badanie ankietowe

Back to top