– Urząd Gminy Hanna

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub …

Wójt Gminy Hanna

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce 'Załączniki’) w odnośniku poniżej:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/1346-ogloszenie-nt-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-gminy-o-charakterze-pozytku-publicznego-w-2024-roku

Back to top