Aktualności

SŁOIK ŻYCIA

SŁOIK ŻYCIA

 

„Słoik życia”  to nazwa  akcji prowadzonej  przez gminę Hanna, mającej na celu usprawnienie udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

„Słoik życia” to zwykły szklany słoik opatrzony specjalną naklejką, zawierający w jednym miejscu ważne informacje, m.in. dane osobowe, informacje  o chorobach, zażywanych lekach. Umieszcza się go w lodówce. Słoik i drzwi lodówki oznakowane są taką samą naklejką. Informacje zawarte w karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Słoik jest szczególnie ważny dla ludzi, którzy nie mogą liczyć na pomoc innych osób.

„Słoik życia” spełni swoją funkcję, jeśli będzie zawierać aktualne informacje na temat stanu zdrowia.

Jeżeli chcesz wziąć udział w akcji:

 1. Pobierz kartę informacyjną wraz z naklejkami z urzędu gminy lub sołtysa, radnego, pracownika ośrodka pomocy społecznej.
 2. Uzupełnij kartę.
 3. Wypełnioną kartę informacyjną włóż do słoika. W słoiku możesz także umieścić ostatnią kartę informacyjną ze szpitala.
 4. Opatrz słoik naklejką i umieść go w lodówce.
 5. Drugą naklejkę naklej na zewnętrznych drzwiach lodówki.
 6. Pamiętaj, by informacje w karcie były aktualizowane, co najmniej co 1 rok lub częściej (w przypadku wystąpienia istotnych zmian zdrowotnych).

 

Spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Hanna serdecznie zaprasza rolników i przedstawicieli kół gospodyń wiejskich na spotkanie informacyjne z pracownikami Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczące zmian w przepisach obowiązujących w bieżącym roku.

Spotkanie odbędzie się 11 marca 2019 r. o godzinie 12.00w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie.

Weekend dla rolników na Targach Agro-Park


Agro-Park to prestiżowe wydarzenie, które z sukcesem od lat integruje środowisko rolnicze. Kolejna, czyli już XII edycja odbędzie się w dniach 2-3 marca 2019 r. na terenie Targów Lublin. Będzie to owocny weekend dla osób zainteresowanych rolnictwem, gdyż oprócz największej w historii ekspozycji, odbędą się konferencje, spotkania z ekspertami i prezentacje nowinek branżowych.
Początek marca to doskonały termin do zaprezentowania innowacyjnego sprzętu rolniczego na nowy sezon. Ponad 240 wystawców pojawi się na terenie Targów Lublin, by zademonstrować m.in. maszyny i urządzenia, nawozy, nasiona, wyposażenie budynków inwentarskich, pasze i dodatki paszowe. Będzie to największa ekspozycja w 12-letniej historii Targów Agro-Park, gdyż zajmie ponad 15 tysięcy km 2 . 

Ciekawe prelekcje i zagraniczni wystawcy


Agro-Park to wydarzenie, podczas którego rolnicy mają możliwość nawiązania kontaktów sprzedażowych oraz mogą dowiedzieć się więcej na temat innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży. - Podczas dwudniowych targów odbywać się będą bezpłatne prelekcje i spotkania z ekspertami. W tym roku wysłuchamy wykładu dotyczącego zagrożeń chorobowych w zbożach. Odbędzie się też prelekcja na temat
aktualnych zagrożeń, szkodników i chorób w kukurydzy – mówi Mirosław Wituch, dyrektor projektu ze strony Targów Lublin. - Będzie można zobaczyć wystawców popularnych marek nie tylko krajowych, ale też zagranicznych. Po raz pierwszy pojawi się kilku nowych producentów sprzętu wykorzystywanego w hodowli bydła mlecznego, m.in. z Danii. Zagoszczą u nas także wystawcy z Ukrainy i Holandii – dodaje.
Co roku dziesiątki tysięcy ludzi gromadzi się na Targach zanim rozpoczną się prace polowe. Agro-Park jest miejscem spotkań, gdzie atmosfera sprzyja poznawaniu najnowszych trendów i podejmowaniu decyzji o zakupie sprzętu, czy modernizowania swoich gospodarstw – podkreśla Łukasz Rachubiński, dyrektor projektu ze strony Grupy MTP. Udział w targach to także niepowtarzalna okazja, by spotkać znakomite grono profesjonalistów z branży oraz zasięgnąć porad na temat najnowszej technologii i rozwiązań wykorzystywanych w rolnictwie, uprawie roślin czy chowie zwierząt.


Dofinansowanie dla grup


Targi Rolnicze AGRO-PARK są bardzo popularne wśród rolników z Lubelszczyzny oraz województw ościennych. By zachęcić do udziału w tym wydarzeniu rolników z całej Polski organizatorzy kontynuują program dofinansowania przyjazdu dla grup. By grupa je otrzymała powinna liczyć minimum 12 osób. Zgłoszenia należy dokonać do 28 lutego na
stronie internetowej www.agropark.pl.
Więcej informacji na www.agropark.pl

Zarząd MZC apeluje o uczciwość i solidarność

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, jak co roku, doręcza właścicielom nieruchomości informacje o wysokości tzw. opłaty śmieciowej.

Wysokość tej opłaty wynika z danych zawartych w złożonych przez nasdeklaracjach. Okazuje się jednak, że dane te sąniejednokrotnie nieaktualne co powoduje, że niektórzy mieszkańcy uchylają się od opłatyw należnej wysokości. Najczęściej chodzi tuo niezgłaszanie do opłaty wszystkich domowników, bądź zaniżanie ilościwytwarzanych odpadów przez zakłady czyinstytucje. Efekt owych nieuczciwych praktyk jest taki, że pozostali mieszkańcy muszą w ostatecznym rozrachunku płacić więcej, jako że system gospodarki odpadami winien się samofinansować, czyli wniesione opłaty muszą pokryć wszystkie kosztyodbioru, transportu i przetwarzania naszychodpadów. Opłata ma zatem charakter solidarny, gdyż z każdej nieruchomości muszą być odebrane wszystkie odpady bez względu na rzetelność wnoszonych opłat.

Zarząd Związku, przeciwdziałając nieuczciwym praktykom, postanowił nasilićkontrole i w stosunku do osób naruszających

obowiązek złożenia rzetelnej deklaracji, wszczynane są postępowania podatkowe. Efektem takich postępowań jest naliczenie przez urząd wyższej opłaty, wraz z odsetkami. W celuuniknięcia dodatkowych kosztów i obciążeń ztym związanych prosimy wszystkich mieszkańców o sprawdzenie czy nasza opłata, o której mowa w zawiadomieniu, jest zgodna ze stanem faktycznym i czy na pewno „sąsiad nie musi płacić za moje śmieci”.

                                                                                    Przewodniczący ZarząduMiędzygminnego Związku Celowego

                                                                                 z siedzibą we Włodawie

                                                                               Józef Steć

Włodawa, dnia 6 lutego 2019 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE HANNA

DAŃCE – godz. 18:00, 10.02.2019 r. – budynek szkoły

DOŁHOBRODY – godz. 13:00, 10.02.2019 r. – świetlica –remiza strażacka

HANNA – godz. 13:00, 24.02.2019 r. – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – sala widowiskowa

HOLESZÓW – godz. 14:00, 9.02.2019 r. - świetlica wiejska

HOLESZÓW PGR – godz. 15:30, 17.02.2019 r. – budynek szkoły

JANÓWKA – godz. 18:00, 8.02.2019 r. - świetlica wiejska

KONSTANTYN – godz. 15:00, 23.02.2019 r. - świetlica wiejska

KUZAWKA – godz. 17:00, 15.02.2019 r. - świetlica wiejska

LACK – godz. 17:00, 23.02.2019 r. - świetlica wiejska

NOWY HOLESZÓW –godz. 15:00, 10.02.2019 r. - świetlica wiejska

PAWLUKI – godz. 13:30, 17.02.2019 r. - świetlica – remiza strażacka w Dołhobrodach

ZAŚWIATYCZE – godz. 18:00, 24.02.2019 r. - świetlica wiejska

 

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
 3. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie zebrania.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31