Aktualności

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół średnich II edycja wrzesień 2021

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

 
Uwaga!

W przypadku osób które nie ukończyły 16 roku życia – należy dostarczyć Organizatorowi na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej)

 

  1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: : https://forms.gle/2DYKSyyRr7wiMTeJ8
  2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
  3. Uczeń może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
  4. Uczeń musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę szkoły, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
  5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 30 września 2021 r. Po tym terminie formularz Google będzie nieaktywny.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10  - pendrive i głośnik bluetooth

Organizator wyłoni 10 zwycięzców (uczniów) Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Regulamin konkursu

Oświadczenie - załącznik nr 1 do regulaminu

Więcej: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-srednia/

 

WPROWADZENIE STANU WYJĄTKOWEGO

Hanna, dnia 2 września 2021 r.

 

Mieszkańcy Gminy Hanna!

2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.
Na terenie gminy Hanna stanem wyjątkowym zostały objęte następujące miejscowości: Dołhobrody, Hanna, Janówka, Kuzawka, Pawluki.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami apeluję szczególnie o zachowanie ostrożności i czujności. W przypadku zauważenia osób podejrzanych proszę o niezwłoczne poinformowanie o tym Wójta Gminy bądź służby mundurowe (policję ,straż graniczną).

Przypominam także o obowiązku posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

                                                                    Wójt Gminy Hanna

                                                                   /-/

                                                                    Grażyna      Kowalik

Szczegółowe informacje: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2318,komunikat-ws-stanu-wyjatkowego.html

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Hanna informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 154./2021/D/OZ z dnia 06.09.2021 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

 

Informujemy, że na stronach internetowych poświęconych Narodowemu Spisowi Powszechnemu została opublikowana ważna informacja dotycząca NSP „Czy pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy?”.

linki do informacji:

https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy,357,1.html .

https://spis.gov.pl/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy/.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

1 lipca zostaje wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji jest zagrożone karą grzywny.

Budowę systemu powierzono Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Deklarację składamy:

- w formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl .

- w formie papierowej – wypełniony dokument przynieść osobiście do Urzędu Gminy Hanna, i tutaj wyznaczony pracownik wprowadzi deklaracje mieszkańców do specjalnego systemu.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, a w przypadku nowo powstałych obiektów 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

KOMUNIKAT

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31