Aktualności

Wigilia dniem wolnym- Urząd Gminy Hanna pracuje w sobotę, 8 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Hanna. W zamian urząd będzie pracował w sobotę, 8 grudnia 2018 r. w godzinach od 7.30 do 15.30. Wójt Gminy Hanna podpisał w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Z A W I A D O M I E N I E - 30 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Hannie odbędzie się II sesja Rady Gminy Hanna.

                                                                                                                                                                                              

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz. 994 uprzejmie informuję,  że w dniu  30 listopada 2018 r.  o godz. 13:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Hannie odbędzie się II sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Hanna.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna.

3.   Podjęcie  uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady gminy.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2019.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2019.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

    10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok.

12.Dyskusja i zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

 

/-/ Marek Kwietniewski

Uroczyste gminne obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Dnia 11 listopada 2018 r. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dołhobrodach, gmina Hanna, odbyła się podniosła uroczystość, wieńcząca gminne obchody 100- lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Obchodom patronował Gminny Komitet Organizacyjny Obchodów.

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godzinie 12.30, a rozpoczęła je prezentacja multimedialna ukazująca postać księdza Józefa Łobacza pochodzącego z Pawluk, w parafiii Dołhobrody p.t. „Ksiądz Józef Łobacz – za wiarę i ojczyznę”, zaprezentowaną przez Katarzynę Denisiuk z Nowego Holeszowa.

O godzinie 13 odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, którą celebrowali księża: ks.Dariusz Karbowiak proboszcz parafii Dołhobrody, ks. Marek Uzdowski proboszcz parafii Hanna i ks. Michał Pawlonka proboszcz parafii Lack. Homilię wygłosił proboszcz parafii Dołhobrody ks. Dariusz Karbowiak, w której nakreślił sylwetki Andrzeja i Jozefata Błyskoszów, bojowników o wiarę i polskość.Udział we mszy świętej wzięli : wójt gminy Hanna- Grażyna Kowalik, radni  gminy, sołtysi wsi, poczty sztandarowe Straży Pożarnej, Obrony Terytorialnej, Gimnazjum im. Żołnierzy KOP w Hannie oraz mieszkańcy gminy Hanna.

Po mszy świętej odbył się koncert Orkiestry Polonii Białoruskiej z Brześcia, a następnie odsłonięto tablice upamiętniające postacie:

    1. Andrzeja Błyskosza- unity, bojownika o wiarę i polskość, zmarłego w 1904 w Rzymie, będącego w składzie delegacji unitów podlaskich ze skargą do Papieża Piusa X na prześladowanie wiary przez carat rosyjski. Przecięcia wstęgi dokonali: proboszczowie parafii z terenu gminy Hanna, honorowy obywatel gminy prof. Stanisław Baj oraz Kazimierz Baj -miejscowy regionalista.

    2. Jozefata Błyskosza- działacza narodowego i religijnego, byłego posła do Dumy Carskiej w Petersburgu oraz posła i senatora II RP. Odsłonięcia tej tablicy dokonali: wójt gminy – p.Grażyna Kowalik, potomkowie Jozefata Błyskosza – p.Stanisław Wawryszuk wraz z córką Elżbietą, przedstawiciel młodzieży Dołhobród Cyprian Mróz, sołtys wsi Ewa Horbaczewska i przedstawiciel mieszkańców Władysław Matczuk – regionalista.

Uroczystość zakończył montaż słowno- muzyczny wykonany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Hannie.

Gorący poczęstunek przygotowały panie z KGW w Dołhobrodach.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego dziękują Wójtowi Gminy Hanna pani Grażynie Kowalik  za osobiste, ogromne zaangażowanie w obchody oraz  ufundowanie tablic, dzięki czemu możliwe było tak uroczyste świętowanie 100 lecia  odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości.

Zaproszenie do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka proszę o rozpowszechnienie wszystkimi możliwymi kanałami komunikacyjnymi Państwa jednostki informacji o wydarzeniach i uroczystościach organizowanych w ramach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które będą miały miejsce w Lublinie w dniach 10-11 listopada 2018 roku. 

 

Zapraszamy do wspólnego świętowania. W programie m.in. pokazy sprzętu wojskowego i służb mundurowych, występy artystyczne, w tym orkiestry wojskowej, żołnierska grochówka oraz wiele innych atrakcji.  Zorganizowana zostanie również akcja zbiórki krwi, do udziału w której są zaproszeni wszyscy zdrowi i pełnoletni mieszkańcy województwa lubelskiego.  

 

Chcielibyśmy, aby całe rodziny i mieszkańcy Lubelszczyzny wspólnie uczcili  pamięć naszych przodków, patriotów, dowódców i żołnierzy, którzy poświęcali życie, by Polska powróciła na mapę Europy.

 

 

Zachęcamy wszystkich do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę!

11listopada2018

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31