Aktualności

Zarząd MZC apeluje o uczciwość i solidarność

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, jak co roku, doręcza właścicielom nieruchomości informacje o wysokości tzw. opłaty śmieciowej.

Wysokość tej opłaty wynika z danych zawartych w złożonych przez nasdeklaracjach. Okazuje się jednak, że dane te sąniejednokrotnie nieaktualne co powoduje, że niektórzy mieszkańcy uchylają się od opłatyw należnej wysokości. Najczęściej chodzi tuo niezgłaszanie do opłaty wszystkich domowników, bądź zaniżanie ilościwytwarzanych odpadów przez zakłady czyinstytucje. Efekt owych nieuczciwych praktyk jest taki, że pozostali mieszkańcy muszą w ostatecznym rozrachunku płacić więcej, jako że system gospodarki odpadami winien się samofinansować, czyli wniesione opłaty muszą pokryć wszystkie kosztyodbioru, transportu i przetwarzania naszychodpadów. Opłata ma zatem charakter solidarny, gdyż z każdej nieruchomości muszą być odebrane wszystkie odpady bez względu na rzetelność wnoszonych opłat.

Zarząd Związku, przeciwdziałając nieuczciwym praktykom, postanowił nasilićkontrole i w stosunku do osób naruszających

obowiązek złożenia rzetelnej deklaracji, wszczynane są postępowania podatkowe. Efektem takich postępowań jest naliczenie przez urząd wyższej opłaty, wraz z odsetkami. W celuuniknięcia dodatkowych kosztów i obciążeń ztym związanych prosimy wszystkich mieszkańców o sprawdzenie czy nasza opłata, o której mowa w zawiadomieniu, jest zgodna ze stanem faktycznym i czy na pewno „sąsiad nie musi płacić za moje śmieci”.

                                                                                    Przewodniczący ZarząduMiędzygminnego Związku Celowego

                                                                                 z siedzibą we Włodawie

                                                                               Józef Steć

Włodawa, dnia 6 lutego 2019 r.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31