Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E - 30 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Hannie odbędzie się II sesja Rady Gminy Hanna.

                                                                                                                                                                                              

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz. 994 uprzejmie informuję,  że w dniu  30 listopada 2018 r.  o godz. 13:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Hannie odbędzie się II sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Hanna.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna.

3.   Podjęcie  uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady gminy.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2019.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2019.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

    10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok.

12.Dyskusja i zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

 

/-/ Marek Kwietniewski

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30