Aktualności

PROGRAM RODZINA 500 +

 

PROGRAM RODZINA 500 +

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., można składać:

* od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , 

*od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Urzędzie Gminy w Hannie lub za pośrednictwem poczty.

 

️PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie :

*do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

*w przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

*w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach.

KRYTERIUM DOCHODOWE 

* Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje niezależnie od dochodu. 

* Wsparcie na pierwsze dziecko, tj. jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. r. życia, przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie

* lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

wzór wniosku na 1-wsze lub jedyne dziecko ( z kryterium dochodowym) 

https://www.mpips.gov.pl/…/wniosek%20500%20plus%20DOCHODOWY…

wzór wniosku na drugie i kolejne dzieci (bez kryterium dochodowego)

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/2018/1wniosek%20500%20plus%20bez%20dochodu.pdf

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

https://www.mpips.gov.pl/

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31