Aktualności

Jubileusz 50 lecia OSP w Zaświatyczach

OD PÓŁ WIEKU STRAŻACY SŁUŻĄ MIESZKAŃCOM

Ochotnicza Straż Pożarna z Zaświatycz świętowała 50-lecie działalności. W niedzielę 13 maja 2018 r.  były huczne obchody, gratulacje, życzenia i medale wręczane najlepszym strażakom.

MODLITWA I PATRON

Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii Lack, księdza Michała Pawlonkę. Ksiądz proboszcz przypomniał w kazaniu, kim był patron strażaków – Święty Florian. Był to rzymski żołnierz, chrześcijanin, dodał że Florian był odważnym człowiekiem, a strażak także musi być odważny w swojej pracy i w codziennym życiu.

Oficjalne uroczystości kontynuowano po nabożeństwie na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Zaświatyczach. Wzięli w nich udział między innymi: Wójt Gminy Hanna Grażyna Kowalik, która jest również Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hannie. Pani Wójt serdecznie podziękowała za trud i zaangażowanie w ratowaniu życia, zdrowia i mienia lokalnej społeczności. Życzyła dalszej satysfakcji płynącej ze służby dla dobra społeczeństwa 

i wręczyła na ręce Prezesa pamiątkowy grawerton.  Wiesław Litwin Komendant Gminny OSP złożył podziękowania, gratulacje i wręczył piękną strażacką maskotkę  W uroczystości wzięły udział delegacje strażaków z innych miejscowości. Obecni byli druhowie z OSP Dołhobrody, OSP Hanna, OSP Dańce. Strażacy otrzymali również kilka listów Gratulacyjnych. 

Prezes Jednostki OSP w Zaświatyczach, Marcin Uryniuk w tych słowach zwrócił się do swoich druhów i gości: 

„Spotykamy się dzisiaj w 50. rocznicę  powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaświatyczach. To zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń naszych druhów i mieszkańców. Zawsze wierni hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” mimo upływu czasu wypełniali  strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń, o każdej porze dnia i nocy. Jako Prezes tej jednostki składam dziś hołd 

i podziękowanie Druhom Założycielom, wszystkim Prezesom, Naczelnikom oraz Druhom 

z OSP w Zaświatyczach, którzy tworzyli pięćdziesięcioletnią historie Naszej Jednostki. Pamiętamy dzisiaj także o zmarłych  druhach, którzy odeszli już z naszych strażackich szeregów na wieczna wartę. 

Dziękuję  za pomoc i wsparcie mieszkańcom Zaświatycz i okolic, wszystkim sponsorom 

i darczyńcom, którzy doceniając nasza prace i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój jednostki przez te wszystkie lata istnienia OSP nas wspierali. Dziękuję Pani Wójt Gminy Hanna oraz jej poprzednikom za wspieranie i utrzymywanie nasze straży przez cały okres jej funkcjonowania. Dziękuję również obecnym druhom strażakom 

z naszej jednostki, którzy swoją postawą i zaangażowaniem tworzą dalszą historię OSP 

w Zaświatyczach”.    

ODZNACZENIA 

Po życzeniach i gratulacjach przyszedł czas na wręczenie wyróżnień i odznaczeń. 

Uchwałą prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie z dnia 16.03.2018 r.

Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczony został: 

Andrzej Nazaruk.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

Mariusz Nowak, Edward Kiryluk, Edward Waszczuk, Józef Waszczuk, Krzysztof Horbaczewski,

Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

Leszek Bielecki, Jarosław Mackiewicz, Marcin Uryniuk, Piotr Horbaczewski, Piotr Baj, Marcin Wegiera, 

Odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali druhowie:

Jerzy Goławski, Wiesław Szmid, Wojciech Waszczuk, Józef Waszczuk, Leszek Bielecki, Dariusz Borodziej, Jacek Borodziej, Arkadiusz Borodziej.

Wymienieni niżej druhowie z  OSP w Zaświatyczach  otrzymali odznaki „Za Wysługę Lat”

45 lat: Stanisław Pszczoła, Tadeusz Matczuk, Bolesław Sidoruk,

40 lat: Krzysztof Horbaczewski,

35 lat: Krzysztof Borodziej,

30 lat: Mieczysław Biesaga,

25 lat: Andrzej Nazaruk, Zbigniew Demianiuk,

20 lat: Piotr Baj, Edward Waszczuk, Edward Kiryluk, Jerzy Goławski, Mariusz Nowak, 

15 lat: Jarosław Mackiewicz, Piotr Horbaczewski, Leszek Bielecki, Marcin Uryniuk, Marcin Wegiera, 

10 lat: Józef Waszczuk, Wiesław Szmid, Dariusz Borodziej, Jacek Borodziej, Wojciech Waszczuk, 

5 lat: Artur Waszczuk, Arkadiusz Borodziej, Hrycak Sylwester.

Gratulujemy!

 Zapraszamy do galerii Facebook'a

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31