Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 r.

 O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Hanna z dnia 27.09.2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego:

o g ł a s z a m

 konsultacje projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok

Wójt Gminy Hanna zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie przygotowania konsultowanego projektu uchwały.

Konsultacje odbywać się będą od 11.10.2017r. do 25.10.2017r., w formie wypełnienia załączonego formularza zawierającego opinie i uwagi do projektu uchwały, kierowanego do  Wójta Gminy Hanna.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Hanna.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 25.10.2017 r. na:

      • adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

      • numer faksu 833 798 003

      • adres siedziby Urząd Gminy w Hannie, 22-220 Hanna, ul. Rynek 2/1.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Hanna.

Załączniki:

Projekt uchwały i formularz dostępny na stronie: http://gmina.hanna.sisco.info/?ogloszenia=1&rok=2017&mc=10&eid=199

 

Hanna, dnia 3 października 2017 r.                                                                              Wójt Gminy Hanna

                                                                                                                             /mgr Grażyna Kowalik/

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30