Aktualności

W dniu 1 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie parterów poświęcone wspólnemu przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy”

 W dniu 1 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie parterów poświęcone wspólnemu przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy” planowanego do dofinansowania z Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 / Priorytet 3.2 – Podejmowanie Wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele grupy roboczej wytypowani z ramienia parterów projektu. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Włodawa, która przez parterów została wybrana na Lidera Projektu oraz  Miasta Włodawa, Powiatu Włodawskiego, Gminy Hańsk, Hanna, Stary Brus, Urszulin, Wyryki i Brzeskiego Obwodowym Oddziału Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi. W spotkaniu udział wzięli także przedstawicieli państwowych i ochotniczych straży pożarnych. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ludności oraz wzmocnienie zdolności reagowania jednostek straży pożarnej w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i innych stanów zagrożenia w Strefie Euroregionu Bug na obszarze powiatu włodawskiego, rejonu brzeskiego i miasta Brześć. Wnioskowane przedsięwzięcie obejmuje roboty budowlane tj. remont i rozbudowę remiz strażackich w Urszulinie, Hańsku, budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w Orchówku, budowę punktu ratownictwa wodnego na bazie OSP we Włodawie, budowę remizy w Domaczewie i remont stacji – diagnostyczno serwisowej w Brześciu oraz zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włodawskiego (OSP w Orchówku, OSP w Starym Brusie, OSP w Hannie, OSP w Urszulinie, OSP w Zahajkach, Jednostki Straży Pożarnej w Domaczewie), wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Partnerzy omówili również kwestie związaną z wdrożeniem wspólnego systemu monitorowania, ostrzegania i powiadamiania w celu zwiększenia skuteczności działań wszystkich struktur kryzysowych poprzez dostęp do wiarygodnych informacji pozwalających ocenić  rzeczywisty oraz prognozowany stopień skali zagrożenia powodziowego. Wiedza ta umożliwi podejmowanie operacyjnych decyzji ratowniczych i przygotowanie planów działania. System odpowiada potrzebom służb ratowniczych w obszarze transgranicznym po obu stronach granicy. Istotnym elementem było również omówienie działań planowanych w ramach kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców obszaru transgranicznego na temat właściwego zachowania  w sytuacjach kryzysowych. Spotkanie zakończyło się sukcesem, ustalono ostateczny budżet projektu, który zamknął się w kwocie 2 777 777,00 Euro, omówiono kwestie proceduralne oraz zaplanowano kolejne działania związane z przygotowywaniem dokumentacji projektowej.  

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31