– Konkurs fotograficzny „Nowe atrakcje w Poleskiej Dolinie Bugu”


Konkurs fotograficzny „Nowe atrakcje w Poleskiej Dolinie Bugu”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Nowe atrakcje w Poleskiej Dolinie Bugu”.

Konkurs fotograficzny jest zwieńczeniem działań w kierunku powstania nowych atrakcji na terenie LGD „Poleska Dolina Bugu” – sześciu kręgielni plenerowych pod chmurką oraz altany rekreacyjnej, z których można korzystać już od pewnego czasu. Chcemy, by wieść o nowych miejscach rekreacji dotarła do jak najszerszego grona mieszkańców. Chcemy zachęcać mieszkańców do korzystania z nowych atrakcji, a przy tym wszystkim chcemy promować obszar naszego działania. Stąd konkurs do udziału, w którym serdecznie Państwa zachęcamy!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: karty podarunkowe o wartości 500 zł do sieci sklepów Decathlon. Jedna nagroda zostanie przeznaczona osobie, której fotografia zostanie wybrana w wyniku głosowania internautów na Facebook’ u, druga nagroda osobie, której fotografia zostanie wybrana przez jury konkursowe LGD.

By wziąć udział w konkursie należy wykonać i przesłać 1 fotografię prezentującą wybraną kręgielnię plenerową lub altanę rekreacyjną wykonaną na zlecenie LGD „Poleska Dolina Bugu” wraz formularzem zgłoszeniowym na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm. Inwencja twórcza dozwolona oraz dowolna.

Gdzie znajdują się kręgielnie plenerowe już wiadomo, a odnalezienie nowopowstałej altany zostawiamy dla PaństwaJ

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Poleska Dolina Bugu”, który tworzą: miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Hanna, Wyryki, Stary Brus, Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta.

Termin przesyłania fotografii: do 19 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 27 listopada 2023 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne tutaj:

http://www.dolina-bugu.pl/konkurs-fotograficzny-nowe…/

———————–

Kręgielnie plenerowe oraz altana rekreacyjna powstały w ramach realizacji projektu współpracy „Rekreacja i atrakcja” realizowanego w partnerstwie z LGD Dolina Giełczwi. Projekt ten jest współfinansowany z EFRROW w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Back to top