– OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM  2023/2024


KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI – rok szkolny 2023/2024

           Podstawa prawna: art. 36 ust.15 art. 40 i 42 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Uwaga!!! Rodzice dzieci urodzonych w   ,2006, 2007 i w 2008 roku zamieszkałych na terenie gminy Hanna

Wójt Gminy Hanna zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Hanna lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2023 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15 – 18 lat. Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Hanna, lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: kasjer@gminahanna.pl

Ważne informacje poniżej:

Back to top