– 2023 – czerwiec

Raport o stanie Gminy Hanna za rok 2022.

Informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna został umieszczony Raport o stanie Gminy Hanna za rok 2022 r. Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Hanna podczas sesji w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 10.00. W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Aby zabrać …

Hanna, 13.06.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwiec 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLIII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.

Stwierdzenie …

Back to top