DODATKOWA INFORMACJA:
Na zajęcia warsztatowe wymagane są zapisy, a na pozostałe w świetlicy nie.

Exit mobile version