– Darmowa pomoc prawna w Gminie Hanna

Wójt Gminy Hanna informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Hanna będzie otwarty Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Z pomocy można skorzystać w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 13:00. Telefon kontaktowy 83 37 98 208.

Nieodpłatne porady są przeznaczone dla osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Back to top