Wójt Gminy Hanna  informuje, że przystąpił do przyjmowania wniosków na zakup węgla po preferencyjnych cenach na lata 2022-2023 /do pobrania w załącznikach/

Osoby, które zgłosiły zapotrzebowanie na zakup węgla proszone są o złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Hanna, ul.Rynek 2/1, 22-220 Hanna, lub przesłanie go elektronicznie na adres e-mail: gmina@gminahanna.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r.

Exit mobile version