Gmina Hanna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020
  pozyskało 41.300 zł w ramach programu Granty PPGR. Dzięki pozyskanym funduszom zakupionych zostało 13 nowych laptopów wraz
z oprogramowaniem i tablet, sprzęt trafił już do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z terenu Gminy Hanna.

www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Exit mobile version