– Dożynki Powiatowe w Hannie

Odnośnik do zdjęć na Facebook’u

Za nami kolejne Dożynki Powiatowe, tym razem odbyły się one w gminie Hanna. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne radosne dziękowanie Panu Bogu za plony, a ludziom za trud.

Szczególne podziękowania kierujemy do współorganizatora dożynek Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka, a także ks. dziekana Marka Kota oraz ks. Marka Uzdowskiego- proboszcza Parafii w Hannie, którzy wspólnie celebrowali Mszę Świętą oraz starostów dożynek Beaty i Romualda Perepeczo.

Bardzo nam miło, iż w uroczystości uczestniczyli burmistrz, wójtowie z powiatu włodawskiego, duchowni, radni, parlamentarzyści.

Dziękujemy także pracownikom gminy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Hannie, Kołom Gospodyń Wiejskich, sołtysom, Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie, służbom mundurowym, medycznym, organizacjom, stowarzyszeniom i wolontariuszom, którzy wsparli nas podczas tego wydarzenia.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursów.

Mamy nadzieję, iż dobrze się Państwo bawili.

Back to top