Głównym celem konkursu była zachęta dla gmin do zaangażowania się w promocję szczepień przeciw COVID-19. Nagrodzone zostały te jednostki, które odnotowały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Konkurs „Rosnąca Odporność” skierowany był do wszystkich gmin za wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Gmina Hanna zajęła drugie miejsce w konkursie, wśród gmin powiatu włodawskiego, tym samym otrzymała nagrodę w wysokości 500.000,00 zł.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Hanna, którzy przystąpili do programu szczepień, tym samym aktywnie uczestnicząc w zapobieganiu i zwalczaniu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2.

Exit mobile version